Primjedbe i žalbe

Tehnička podrška i prijava smetnji:

Telefon:
081 920 000
E-mail:
info@txtv-tz.com


Ukoliko imate primjedbe na rad bilo kojeg servisa, molimo da popunite ovaj formular. Formular popunite blagovremeno (do 3 dana od registrovanja problema) kako bi naše ekipe na vrijeme reagovale.