Postani korisnik

Postani korisnik

Da biste postali naš korisnik potrebno je da postoje tehnički preduslovi za ostvarenje priključka. Ako su zadovoljeni neophodni tehnički uslovi, kontaktiraćemo vas radi daljeg dogovora oko instalacije.

Postani korisnik

Da biste postali naš korisnik potrebno je da postoje tehnički preduslovi za ostvarenje priključka. Ako su zadovoljeni neophodni tehnički uslovi, kontaktiraćemo vas radi daljeg dogovora oko instalacije.

Postani korisnik


Kontakt info

Fočanska 1N, 75000 Tuzla
081 920 000
info@txtv-tz.com

TXTV