Paketi


PAKETNA PONUDA

U paketu je jeftinije! Odaberite svoj paket i uštedite.

DUO PAKETI (televizija + internet)*

PaketiTelevizijaInternetCijena(sa PDV-om)
TX ClassicStart digitalni paket1 10/1 Mbps
Wi-fi modem
39,20 KM
34,20 KM4
TX Duo Standardni digitalni paket2 15/1 Mbps
Wi-fi modem
43,10 KM
38,10 KM4
TX Duo SStandardni digitalni paket2 25/2 Mbps
Wi-fi modem
45,10 KM
40,10 KM4
TX Duo MStandardni digitalni paket2 50/3 Mbps ili optički internet 50/30 Mbps3
Wi-fi modem
48,10 KM
43,10 KM4
TX Duo LStandardni digitalni paket2 80/4 Mbps ili optički internet 80/40 Mbps3
Wi-fi modem
51,10 KM
46,10 KM4
TX Duo XL- preko 170 TV kanala
Standardni digitalni paket2
120/5 Mbps ili optički internet 120/50 Mbps3
Wi-fi modem
65,90 KM
60,90 KM4
 

*Paket namijenjen samo fizičkim licima, te nije za komercijalnu upotrebu

1Korisnik dobija Start digitalni paket na jedan tv prijemnik i analognu TV na dva tv prijemnika.

2Korisnik dobija Standardni Digitalni paket na jedan tv prijemnik i analognu TV na dva tv prijemnika.

3Po izboru korisnika u zavisnosti od vrste instalacije (koaksijalni ili optički kabal)

4Mjesečna pretplata uz ugovor na 24 mjeseca

 

TRIO PAKETI (televizija + internet + fiksna telefonija)*

PaketiTelevizijaInternetFiksni telefonski priključakCijena(sa PDV)
TX Fantastico Start digitalni paket1Kablovski internet 10/1 Mbps + wi-fi modemBesplatni razgovori unutar BH grupe445,20 KM
40,20 KM6
TX Trio Standardni digitalni paket2Kablovski internet 15/1 Mbps + wi-fi modemBesplatni razgovori unutar BH grupe4 + Besplatna uspostava poziva + 1000 besplatnih minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH + Telefonski aparat550.10 KM
45,10 KM6
TX Trio S
Standardni digitalni paket2
Kablovski internet 25/2 Mbps + wi-fi modemBesplatni razgovori unutar BH grupe4 + Besplatna uspostava poziva + 1000 besplatnih minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH + Telefonski aparat552,10 KM
47,10 KM6
TX Trio S INO
Standardni digitalni paket2
Kablovski internet 25/2 Mbps + wi-fi modemBesplatni razgovori unutar BH grupe4 + 100 besplatnih minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH + 100 besplatnih minuta prema inostranstvu54,10 KM
49,10 KM6
TX Trio MStandardni digitalni paket2Kablovski internet 50/3 Mbps ili optički internet 50/30 Mbps3 + wi-fi modemBesplatni razgovori unutar BH grupe4 + Besplatna uspostava poziva + 1000 besplatnih minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH + Telefonski aparat555,10 KM
50,10 KM6
TX Trio LStandardni digitalni paket2Kablovski internet 80/4 Mbps ili optički internet 80/40 Mbps3 + wi-fi modemBesplatni razgovori unutar BH grupe4 + Besplatna uspostava poziva + 1000 besplatnih minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH + Telefonski aparat558,10 KM
53,10 KM6
TX Trio XLStandardni digitalni paket2
Kablovski internet 120/5 Mbps ili optički internet 120/50 Mbps3 + wi-fi modemBesplatni razgovori unutar BH grupe4 + Besplatna uspostava poziva + 1000 besplatnih minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH + Telefonski aparat574,10 KM
69,10 KM6
TX Trio XXLStandardni digitalni paket2
Optički internet 200/100 Mbps + wi-fi modemBesplatni razgovori unutar BH grupe4 + Besplatna uspostava poziva + 1000 besplatnih minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH + Telefonski aparat593,10 KM
88,10 KM6
TX Trio XXXLStandardni digitalni paket2
Optički internet 400/200 Mbps + wi-fi modemBesplatni razgovori unutar BH grupe4 + Besplatna uspostava poziva + 1000 besplatnih minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH + Telefonski aparat5118,10 KM
113,10 KM2

*Paket namijenjen samo fizičkim licima, te nije za komercijalnu upotrebu

1Korisnik dobija Start digitalni paket na jedan tv prijemnik i analognu TV na dva tv prijemnika.

2Korisnik dobija Standardni digitalni paket na jedan tv prijemnik i analognu TV na dva tv prijemnika.

3Po izboru korisnika u zavisnosti od vrste instalacije (koaksijalni ili optički kabal)

4BH grupu čini fiksna telefonska mreža operatora TXtv d.o.o., Elta-kabel d.o.o. i MissNet d.o.o.

5Telefonski aparat mogu dobiti samo novi korisnici usluge fiksne telefonije.

6 Mjesečna pretplata uz ugovor na 24 mjeseca

 

DUO PAKETI (televizija + fiksna telefonija)

PaketTelevizijaFiksni telefonCijena(sa PDV)
TX Phone ClassicStartni digitalni paket1Besplatni razgovori unutar BH grupe3 + Besplatna uspostava poziva26,20 KM
21,20 KM5
TX Phone PenzioStandardni digitalni paket2Besplatni razgovori unutar BH grupe3 + Besplatna uspostava poziva + 200 besplatnih minuta prema fiksnim mrežama u BiH + Gratis internet 512/125kbps + Telefonski aparat431,70 KM
26,70 KM5
TX PhoneStandardni digitalni paket2Besplatni razgovori unutar BH grupe3 + Besplatna uspostava poziva + 200 besplatnih minuta prema fiksnim mrežama u BiH + Gratis internet 512/125kbps 33,70 KM
28,70 KM5
TX Phone SuperStandardni digitalni paket2Besplatni razgovori unutar BH grupe3 + Besplatna uspostava poziva + 200 besplatnih minuta prema fiksnim mrežama u BiH + 100 besplatnih minuta prema inostranstvu + Gratis internet 512/125kbps40,10 KM
35,10 KM5

1Korisnik dobija Start digitalni paket na jedan tv prijemnik i analognu TV na dva tv prijemnika.

2Korisnik dobija Standardni digitalni paket na jedan tv prijemnik i analognu TV na dva tv prijemnika.

3BH grupu čini fiksna telefonska mreža operatora TXtv d.o.o., Elta-kabel d.o.o. i MissNet d.o.o.

4Telefonski aparat mogu dobiti samo novi korisnici usluge fiksne telefonije.

5 Mjesečna pretplata uz ugovor na 24 mjeseca

 


Dodatne napomene:

Rok za realizaciju priključka od 3 do 30 dana.

Sve cijene su sa PDV-om.

 

STALNA POGODNOST ZA NOVE KORISNIKE DUO I TRIO PAKETA USLUGA
Novi korisnici na kablovskom sistemu koji odaberu DUO (digitalna televizija i internet ili digitalna televizija i fiksna telefonija) ili TRIO (digitalna televizija, internet i fiksna telefonija) paket usluga plaćati će pretplatu 50 % manje od cijene definisane Cjenovnikom Txtv-a prvih 6 mjeseci.
Navedena pogodnost se odnosi na pretplatnike koji će uslugu koristiti uz obavezno trajanje ugovornog odnosa od 24 mjeseca (minimalni period), po cijenama definiranim važećim Cjenovnikom TXtv-a.

STALNA POGODNOST ZA POSTOJEĆE KORISNIKE PAKETA USLUGA
Postojeći korisnici koji su bili korisnici samo usluge KTV i koji prvi put zaključuju ugovor za neki od DUO paketa usluga (digitalna televizija i internet ili digitalna televizija i fiksna telefonija) plaćati će pretplatu 50% manje od cijene definisane Cjenovnikom TXtv-a prva 3 mjeseca ugovora DUO paketa.
Postojeći korisnici koji su koristili neki od DUO paketa usluga(digitalna televizija i internet ili digitalna televizija i fiksna telefonija), a koji prvi put zaključuju ugovor za neki od TRIO paketa usluga (digitalna televizija, internet i fiksna telefonija) plaćati će pretplatu 50% manje od cijene definisane Cjenovnikom TXtv-a prvih 6 mjeseci ugovora TRIO paketa.
Postojeći korisnici paketa usluga koji potpišu ugovor o korištenju paketa usluga, bez uvođenja nove usluge TXtv-a (internet ili telefonija), plaćati će pretplatu 50% manje od cijene definisane Cjenovnikom TXtv-a prvih 3 mjeseca.
Navedene pogodnosti se odnose na pretplatnike koji će uslugu koristiti uz obavezno trajanje ugovornog odnosa od 24 mjeseca (minimalni period), po cijenama definiranim važećim Cjenovnikom TXtv-a.

 

Postani korisnik